ÜRETİM

Numune Alım-Kalite Kontrol &
Buğday Alımı

Ülkemizin en verimli topraklarında üretilen buğdaylar ÇORLU' daki tesisimize nakledilir. Son teknolojyle donatılmış laboratuarımız da otomotik sonda ile alınan numuneler. Rutubet, elek analizi, hektolitre,gluten, gluten indeks, düşme sayısı, sedimantasyon, kırık-cılız oranı, buğdayın cinsine, sert ve yumuşak buğday gibi bazı ürün kalite kontrol testlerinden geçirildikten sonra sınıflama yapılarak, havalandırması olan çelik ve beton silolarda depolanır. Ayrıca organik buğdaylar için sabit çelik ve beton silolar ayrılmıştır.

Buğday Temizleme &
Tavlama

Kalite kontrolden geçip sınıflandırılan buğdaylar seperatörde ön temizleme yapılır. Daha sonra taş ayırıcıda buğday taşlardan arındırılır. Tiriör de yabancı ot tohumları ayrılır. Tamamen yabancı maddelerden ayrılan buğdaylar beton silolarda bekletilir. İstenilen ürün spektlerine göre kalitekontrol ün belirlediği paçal doğrultusunda yıkama işlemi yapılır. Tavlama işlemi buğday tanesinin cinsine göre ortama belirli miktarda ve sürede su ilave edilerek yapılır. Ancak danenin istenen su miktarını absorbe etmesi zaman, sıcaklık, buğdayın fiziksel yapısı ve nem miktarına bağlıdır. Uygun koşullarda yapılan yıkama işleminden sonra en az 12 saat sonra aktarma işlemi yapılır. Yıkama işleminden 30-36 saat sonra kırma işlemi yapılır.

Buğdayların Kırılması &
Öğütülmesi

Temizlenmiş, tavlanmış dinlenme süresini tamamlamış buğday (30-36 saat), valsler de kırılarak öğütme işlemi başlar. Öğütülme işlemi, valslerde unu kepekten sıyırma ve irmikleri un haline dönüştürme ve devamında, hava ile taşıma sistemi yardımıyla değişik mikronlardaki eleklere ulaştırılarak tasnifi işleminin bütünüdür. Üretilen un, analiz sonuçlarına göre kalite kontrolün belirtiği silolara paçallanmak üzere hijyenik havalandırması olan silolarda depolanır.